Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η Κατανόηση Των Διαφορετικών Συνηθειών Διατροφής 

Ο τρόπος που ένα παιδί τρώει, επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Τα δύο σενάρια είναι ακραία και τα περισσότερα παιδιά θα δεχθούν ένα μείγμα από καλές και κακές επιρροές, ανάλογα με τη μέρα και το πώς νιώθει κανείς. Τα περισσότερα παιδιά εμφανίζουν περιόδους καλής σίτισης, οι οποίες ακολουθούνται από περιόδους όπου φαίνεται να απέχουν από το φαγητό και οι οποίες αντικατοπτρίζουν αλλαγές στο ρυθμό ανάπτυξης και ορισμένες φορές μπορεί να οφείλονται σε προβλήματα ή ανησυχίες του παιδιού.  Η ανάπτυξη, η φυσική όρεξη, οι ανησυχίες και οι ασθένειες επηρεάζουν το πόσο πεινασμένο νιώθει ένα παιδί και, συνεπώς, το πόσο θα φάει.

Πίνακας 1: Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο που τρώει ένα παιδί

Ø ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΚΑΛΑ
Οι γονείς ακολουθούν μια χαλαρή προσέγγιση στη διάρκεια των γευμάτων
Οι ώρες των γευμάτων και η πρόσβαση σε σνακ είναι τακτικές και αναμενόμενες
Το παιδί έχει φυσιολογικά καλή όρεξη
Οι γονείς είναι βέβαιοι για την ικανότητα του παιδιού να κάνει σωστές επιλογές σχετικά με το τι και πόσο τρώει
Το παιδί βρίσκει την ώρα των γευμάτων διασκεδαστική
Οι γονείς οριοθετούν σαφείς κανόνες συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Το παιδί έχει εύκολο χαρακτήρα και ανέχεται τα νέα πράγματα και την ποικιλία
Ø ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΡΩΕΙ ΚΑΛΑ
Οι γονείς έχουν μεγάλη ένταση ή είναι ευέξαπτοι κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Οι ώρες των γευμάτων είναι απρόβλεπτες ή η παροχή των τροφών είναι χαοτική
Το παιδί δεν έχει φυσιολογικά καλή όρεξη
Οι γονείς τείνουν να ελέγχουν τον τρόπο που τρώει το παιδί, επιβάλλοντας κανόνες, όπως να αδειάζει το πιάτο του
Το παιδί βρίσκει τις ώρες των γευμάτων αγχωτικές
Οι γονείς αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και τις αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια των γευμάτων ανάλογα με το πώς νιώθουν
Το παιδί έχει προβλήματα με τα νέα φαγητά ή την ποικιλία τροφών, δείχνοντασς προτίμηση μόνο στα γνωστά φαγητά.

 

Categories : Άρθρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *