Επίπεδα Χοληστερίνης Στα Παιδιά

Επίπεδα Χοληστερίνης Στα Παιδιά

Επίπεδα Χοληστερίνης Στα Παιδιά

Επίπεδα Χοληστερίνης Στα Παιδιά Συνιστώμενα επίπεδα χοληστερόλης για παιδιά και εφήβους. Από: The National Cholesterol Education Program, Report of the Expert Panel on blood cholesterol levels in children and adolescents. Bethesda, Md, 1991. National Heart, Lung and Blood Institute

  • Ολική Χοληστερόλη

Επίπεδα Επιθυμητά:  Οριακά: 170-199 mg/dl Υψηλά: >200 mg/dl

  • LDL Επίπεδα

Επιθυμητά: 110 mg/dl Οριακά: 110-129 mg/dl Υψηλά: >130 mg/d