Πίεση Από Τους Συμμαθητές Του Τα παιδιά έχουν σε υψηλή εκτίμηση τους συμμαθητές τους και αυτό είναι πάντα ένα θέμα. Όμως, για ένα υπέρβαρο παιδί, μπορεί οι συμμαθητές του να αντιπροσωπεύουν κάτι διαφορετικό. Κατ’αρχάς, μπορεί να καταπιέζονται για να τους μοιάσουν, κάτι το οποίο ρίχνει και άλλο την αυτοεκτίμησή τους. Κανένα παιδί δε θέλει να

Read more…